Thiết bị công nghệ thông tin

Màn hình LCD 22″ VSP V2211S Trắng

2.499.000 

Thiết bị công nghệ thông tin

Màn hình LCD 22″ VSP VS21.5 LE21503 Đen

2.690.000